Kada dođe red da se radi fasada, čovjek prolazi kroz mnoge faze, od samog odlučivanja nijanse, boje, biranja majstora, a onda kreću radovi pa ne ispadne dobro, onda sve ispočetka. Obično kad se neki lokalac pita gdje trebate doći, on će vam reći nešto što će vas orijentisati do te kuće, ali kad bi vam rekao da dođete do Luj Viton kuće ne biste mu vjerovali, otkud Luj Viton u ovom selu, ma šta kažeš! Jedan stanovnik Bijeljine odlučio je u svojoj rodnoj grudi da renovira kuću i tom prilikom je htio sve iznenaditi. Možemo slobodno da kažemo da je to i učinio. Ostali smo šokirani kad smo vidjeli na šta ova kuća liči. Nije mu bio problem staviti zaštitni znak jedne svjetske dizajnerske kuće, svoje bijele zidove ukrasio je tim znakovima.

E sad imamo jedno pitanje za vas, pogledali ste fotografiju, iskreno nam recite vaše mišlje je o ovoj fasadi? Fasade mogu biti raščlanjivane po horizontali ili vertikali, pilastrima i drugim arhitektonskim elementima, rustikom, atikama, timpanonima, rozetama, arkaturama i sličnim. Ti elementi su bili uobičajeni na fasadama građevina izgrađenim do 19. st. u nekom od povijesbnih romanika, gotika, renesansa, barok, klasicizam… Fasade mogu biti raščlanjene i bojama, a ne samo sa nabrojanim elementima.

Nakon pojave funkcionalizma i internacionalnog stila početkom 20. st., na fasade se počelo drugačije gledati, pa su i one oblikovane u skladu sa namjenom i strukturom građevine, bez puno dekorativnih elemenata. Ti stilovi izrodili su obješene fasade – potpuno odvojenih od konstruktivnih (nosećih) dijelova zgrade. U najnovije vrijeme razvija se novi tip fasada, koje imaju ulogu proizvodnje (fotonaponske i uštede energije takozvane – inteligentne fasade.

Izvor: Viralnodanas.info

LEAVE A REPLY