Kad je vidio ovu registarsku tablicu, znao je da je u Americi naletio na Balkanca! Balkance je moguće lako prepoznati, čak i na drugom kraju svijeta. Nova registarska tablica za motorna vozila u Srbiji, čije izdavanje je počelo 1. januara 2011. godine je bele boje, oivičena crnom linijom i na njoj je sa leve strane, na plavoj podlozi, belim slovima ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije-SRB, crnim slovima ispisana je oznaka registarskog područja, a crnim ciframa i slovima, između kojih je utisnut znak “-“, ispisan je registarski broj vozila.

Između oznaka registarskog područja i registarskog broja vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita. Registarski broj vozila sastoji se od kombinacije cifara “0 do 9” na tri ili četiri pozicije i kombinacije slova na dve pozicije. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma i abecedna slova: “X”, “Y” i “W”.

Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine, širine i visine), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona, izrađuju se u jarko crvenoj boji i na njima je belim slovima ispisana oznaka registarskog područja, a belim brojevima – registarski broj vozila. Ako je na motornom vozilu, osim na motociklu, izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti standardna registarska tablica, na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica pravougaonog oblika. Dimenzije standardnih registarskih tablica za motorna vozila su 522,5×113 milimetara.

magazin.ba

LEAVE A REPLY