Za žensko lično ime Bojana, smatra se da je „izvedenica“ od muškog imena Bojan, te da ima istovetno poreklo i značenje (iz staro-slovenskog jezika), kao i da je najpopularnije u zemljama koje su u istorijskim vremenima ili danas bile naseljene stanovnicima slovenskog porekla. Ime je danas veoma popularno, i dosta zastupljeno u Rusiji; Ukrajini; Sloveniji; Srbiji; Hrvatskoj; Makedoniji i u Crnoj Gori i Bugarskoj. Poreklo ženskog vlastitog imena Bojana. Teorije o poreklu imena Bojana, smatraju da je ovo ime nastalo od muškog oblika Bojan, ili da je pak poteklo od glagola „bojevati“, u značenju „boriti se ili ratovati“.

Takođe, isto kao i u slučaju muškog imena Bojan, i kod ženskog oblika ove vlastite imenice, ime može da potiče od glagola „bojati se“, pa time naravno imati i potpuno suprotno značenje. Šta znači ime Bojana? . Ime Bojana ima dvojako značenje, i može se kako je već i navedeno, etimološki i smatrati da su pak takva „prenesena“ značenja sasvim različita i u suprotnosti jedno sa drugim. Dakle, prema prvom objašnjenju, ime Bojana predstavlja „ženu koja je hrabra“; „osobu koja se baš bori i koja je istrajna“; „ženu koja je oličenje snage i nepopustljivosti“; „borca“; „ženu majku i ratnicu“.

Sa druge strane, manje popularno značenje ovog ženskog imena jeste ono koje potiče od glagola „bojati se“, te označava „osobu koja je strašljiva“; „ženu koja je kukavica“; „onu ženu koja olako posustaje“; „osobu koja beži od problema“. Zastupljenost ženskog ličnog imena Bojana u zemljama regiona,  statistički podaci koji su dobijeni za 2017. kalendarsku godinu, jasno pokazuju da je popularnost ženskog imena Bojana neznatno „opala“ i u zemljama regiona, te da se ovo lično ime sve ređe ili u značajno manjem procentu, daje novorođenim devojčicama.

EMOTIVNALUDA.COM

LEAVE A REPLY