Stara slavenosrpska imena. Izvode poreklo od opšteslovenske osnove “slava”, veoma produktivne u slovenskoj onomastici. Prenosno može biti značenja “na dobrom glasu, hvali”. Pretpostavlja se da su u dalekoj prošlosti izvedena od složenih imena Dragoslav, Miroslav i dr. jedan od najranije poznatih je ban Zahumlja, po imenu Slavić iz 11. veka, koga neki spisatelji nazivaju Slaviša. Od ovih imena izvedena su imena Slava, Slavna, Slavo i Slavojka.

Ime Slavica, ima nekoliko potencijalnih i mogućih “prenesenih” značenja – “ona koja je slavna”; “osoba koja je predodređena za slavu”; “ona koja je slavljena”; “osoba koja je kao slavuj”; “ona koja lepo peva”; “osoba koja je vesela i razdragana”; “žena koja je slavljenica”; “ona čije se ime ili rođenje slavi”; “slavna”; “slavljena”; “slava”; “vesela i radosna osoba”. Žensko lično ime Slavica, prema podacima statističkih zavoda zemalja u regionu, a za 2016. i za 2017. kalendarsku godinu, nije se našlo na listama među sto najpopularnijih ličnih imena ni u Republici Srbiji, kao ni u Republici Srpskoj; Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini.

Nadimci koji su vezani za ime Slavica su vrlo retki, i najčešće su u pitanju Slavka ili Slava, dok su i imena koja su “varijantna ili izvedena” od ovog ženskog imena, obično takođe vrlo retka, i to su imena Slavena; Slavujka; Slavenka; Slavija; te muška imena Slavko; Slaviša ili Slaven. Lično žensko ime Slavica je jedno od starih ili tradicionalnih srpskih imena, i pretpostavlja se da ima koren u reči “slava”, a danas je veoma retko ime i daje se samo povremeno kako u našoj tako i u zemljama regiona.

emotivnaluda.com

LEAVE A REPLY