Nikolina je jedno od najlepših i u poslednjim godinama i najpopularnijih imena koja roditelji daju svojim novorođenim devojčicama, i kako se prema statistici i pokazalo, ime ne gubi niti na svojoj popularnosti niti na učestalosti među ženskim ličnim imenima današnjice. Poreklo ženskog vlastitog imena Nikolina  Smatra se da je žensko ime Nikolina poreklom iz staro-grčkog jezika, te da je varijanta muškog imena Nikola, a koje je takođe poteklo iz Grčke, od reči „Nikolaos“ (ili što je malo preciznije ili dosta tačnije, iz latinskog jezika, tj od muške i lične imenice „Nicolaus“).

I ovo žensko ime, kao i uostalom njegov „muški parnjak“, izvedeno je od dve reči – „nike“ sa značenjem pobeda; uspeh; osvajanje, i reči „laos“, a što kako je već i dobro poznato znači narod; svet; ljudi; čovek. Šta znači ime Nikolina?  Kada se uzmu u obzir teorije o poreklu imena Nikolina, značenje je dosta jednostavno, te se žena sa ovim imenom prevodi kao – „osoba koja voli ljude“; „ona koja je pobednica“; „žena koja daje pobedu ljudima“; „borac za pravdu i ljudskost“; „žena koja pobeđuje sve prepreke“; ili prevedeno sasvim jednostavno i „bukvalno“, vlastito ime Nikolina znači „ona osoba koja je zaslužna jer njen narod pobeđuje“.

Zastupljenost ženskog ličnog imena Nikolina u zemljama regiona
Ime Nikolina je prema statističkim podacima iz 2016. i iz 2017. godine, ime koje je na listi od sto najtraženijih ženskih imena u Republici Srbiji, zauzelo 17. mesto, i veruje se da „ima tendenciju“ porasta popularnosti, te da će u narednom periodu da se nađe i u „top 10“ najtraženijih imena za sve novorođene devojčice; U Republici Srpskoj, se prema podacima koji su prikupljeni u Zavodu za statistiku ove zemlje, i koji obuhvataju poslednje dve kalendarske godine, žensko ime Nikolina se na listi od sto najviše traženih imena za žensku novorođenčad, nalazi na „odličnom“ 14. mestu po svojoj popularsnosti;

U Republici Hrvatskoj, lično žensko ime Nikolina, a prema statistici za 2016. i 2017. kalendarsku godinu, među sto najtraženijih imena, nalazi se na 68. mestu, dok su pak neke varijacije ili dobro poznate skraćenice ovog vlastitog imena daleko bolje pozicionirane, te tako ime Nika zauzima na datoj listi 5. mesto; ime Nikol je na 56. mestu; dok se ime Nina nalazi na 34. poziciji na listi; U Bosni i Hercegovini, prema statistici iz protekle dve godine, vlastito žensko ime Nikolina se na listi među stotinu najpopularnijih ličnih imena, nije našlo, ali su zato neke varijacije imena Nika i Nejla, Nina, kao i Najla, „kotirane“ na pomenutoj listi u njenoj drugoj tj „donjoj polovini“, prema svojoj zastupljenosti; U Sloveniji je ime Nikolina, prema statistici za 2016. godinu, bilo 68. najpopularnije žensko ime na listi od sto imena koja su davana ženskoj novorođenoj deci.

EMOTIVNALUDA.COM

LEAVE A REPLY